Annonser

Annonspriser och utgivningsplan

För bokning av annonser ring 0485-773 00 eller 0708-710 109

Alternativt mejla till annons@olandsjournalen.se

Materialadress:

Ölandsjournalen

Att: Annonsavdelningen

Frejagatan 2

38693 Färjestaden

Samtliga priser i annonsprislistan är exklusive moms.


Vi hjälper dig naturligtvis med annonsmaterialet om du vill.


Tryckeri: V.TAB

Distribution: SDR + Posten

Distribueras till samtliga

hushåll på Öland.


 

Copyright 2018 - ÖlandsJournalen